Dikkat ! Resimler yaşlanmazlar

 


 

 


 


 

 


 

 

İstanbul MEDİPOL Üniversitesi tarafından açılan sertifikalı TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ Kursunu Gaziantep GİSEM Akademide gerçekleştirdik (12-15 Eylül 2019).


17-20 Ekim 2019 tarihli Kursu da tamamladık.


Bir sonraki Kurs, muhtemelen 30 Ekim - 2 Kasım 2019 tarihleri arasında ve sadece Avukatlara yönelik olacak.

Talep yoğunluğu en az 4 grup olabileceğini gösteriyor...


 


 

 

Muhasebe meslek mensupları ile hukukçuların öncelikle tercih edilip görevlendirileceği,

aslında 5 yıllık meslek kıdemine sahip tüm Fakülte mezunlarının katılabileceği

konkordato komiserliği kursları yaygınlaşıyor.

 

İstanbul MEDİPOL Üniversitesi tarafından açılan sertifikalı KONKORDATO KOMİSERLİĞİ Kursunu

Gaziantep GİSEM Akademide gerçekleştirdik.

 

Talep yoğunluğu, yakın gelecekte tekrarlanacağını gösteriyor.

11.11.2018  


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 Cerrahide Mediko-Legal Sorunlar,


Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği, Gaziantep Bölge Toplantısı, Grand Hotel, 25 Ekim 2014  


 

 


 


 

YENİ TTK SEMİNERLERİ

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girmiş olması ve sermaye şirketlerinin denetiminde muhasebe meslek mensuplarına önemli bir misyon ve iş yükü tevdi etmesi nedeniyle; özellikle Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları'ndan gelen yoğun talepleri değerlendirerek "Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketler Hukukuna Getirdiği Yenilikler ve Bağımsız Denetim Esasları" başlıklı interaktif bir sunum paketi hazırladım.

 

Ayrıca


ticari faaliyetleri düzenleyen temel mevzuatta yapılan köklü değişiklikler nedeniyle; esnaf, tacir ve sanayici meslek örgütlerinin (Odalar, STK'lar) talep ve beklentilerini dikkate alarak "Ticaret Erbabı İçin Pratik Ticaret Hukuku" başlıklı interaktif bir sunumla, yeni Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Çek Kanunu değişikliklerini ele aldım.Örnek video kaydı için bkz.:

 

https://www.youtube.com/watch?v=no_iuJ7ze_g

 

https://www.youtube.com/watch?v=IdkAboMdSOg

 

https://www.youtube.com/watch?v=jF6gdb7267E

 

https://www.youtube.com/watch?v=PIXMqwJbuMw
 http://www.seckin.com.tr/kitap/415742889

 

Sağlık hukukuna ilişkin popüler ve akademik tüm yazılarımı ihtiva eden SAĞLIK HUKUKU PROBLEMLERİ kitabım, Temmuz 2012 itibariyle Ankara Seçkin Yayıncılık tarafından yayımlanarak piyasaya sunulmuştur. Bkz. http://www.seckin.com.tr/kitap/415742889

 

 


 

Türkiye'de bir "ilk" olarak;

10 farklı üniversite'de ticaret hukuku alanında öğretim üyeliği yapan 17 akademisyenin (Yrd. Doç. Dr. İrem Aral, Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf Akın, Yrd. Doç. Dr. R. Eda Giray, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Keşli, Yrd. Doç. Dr. İlyas Çeliktaş, Yrd. Doç. Dr. Özlem Karaman Coşgun, Doç. Dr. İbrahim Arslan, Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Arı, Dr. Ayşegül Huysal, Doç. Dr. Tahir Saraç, Doç. Dr. Hayri Bozgeyik, Yrd. Doç. Dr. Mücahit Ünal, Yrd. Doç. Dr. Hamdi Pınar, Yrd. Doç. Dr. Hanife D. Koşut, Prof. Dr. Mustafa Çeker, Yrd. Doç. Dr. Yahya Deryal) katkılarıyla hazırlanan Şirketler Hukuku (Ders) Kitabı, Büyük boy, ciltli, 944 sayfa olarak, Aralık 2012'de ilk baskısını yapmış ve Aralık 2013 itibariyle güncel ikinci baskısı da piyasaya sunulmuştur.

Kitabın 16. Bölümü (Kooperatif Şirketler) tarafımdan yazılmıştır.


 


 

YÖK tarafından 23 Ağustos 2013 tarihinde Türkiye'de "ikinci" olarak bir özel üniveritede açılmasına izin verilen ve açılışına öncülük edip koordinatörlüğünü yaptığım ve yoğun ilgi gören Tezli ve Tezsiz Sağlık Hukuku Yüksek Lisans programı üç yıl içinde çok sayıda mezun verdi.
 

İİBF ve MYO programlarında okutulan Hukukun Temel Kavramları ve Temel Hukuk Bilgisi derslerinin içeriğini de kapsamakla birlikte, Hukuk Metodolojisi (Doç. Dr. Abdullah Demir) ilavesiyle, Ankara 2013, Büyük boy, 370 sayfa.


Bkz. http://www.adaletyayinevi.com/yyntum/ktpdty.asp?kid=4732  


 

 

 


 


Sağlık Hukuku Kitap Çalışmaları: Kasım 2014


SAĞLIK HUKUKU REHBERİ: Aydınlatıcı ve yol gösterici temel/klavuz bilgiler içeren ve 500'e yakın slayttan oluşan bir çalışma


  SAĞLIK HUKUKU BİBLİYOGRAFYASI: Sağlık Hukuku ile ilişkilendirebileceğimiz ve ülkemizde yayınlanmış kitap, tez, monografi, makale, bildiri, tebliğ v.s. derleyen alanında ilk çalışma

 

Sağlık Hukuku Rehberi, Kısa Klavuz BilgilerSağlık Hukuku Bibliyografyası, Literatür Derlemesi

 

 

 Tüketici Hukuku'nun son baskısını Borçlar Hukuku Kürsüsünden Dr. Öğr. Üyesi Yakup KORKMAZ ile birlikte hazırladık:

Güncellenmiş 4. Baskı, Büyük boy, 320 sayfa, Bilge Yayınevi, Ankara, Ekim 2022 Yeni Bilirkişilik Kanunu ile güncellenmiş ve geliştirilmiş olan Türk Hukukunda Bilirkişilik kitabının 6. Baskısı, Büyük boy, 725 sayfa, Adalet Yayınevi, Ankara, Mart 2017

   

http://yahyaderyal.com

 

http://hukukdoktoru.com

 

 

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesinin giriş kapısında Henry de Bracton?a (1210-1268) ait şu söz yazılıdır:

-Non sub homine, sed sub Deo et lege-. Yani, insanlar insanlara değil, Tanrıya ve kanuna itaat etmelidir.

Faks
: http://www.yahyaderyal.net
GSM
: 0 533 266 14 47
E-Posta