Av. Dr. Yahya DERYALDikkat ! Resimler yaşlanmazlar
Cerrahide Mediko-Legal Sorunlar,

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği, Gaziantep Bölge Toplantısı, Grand Hotel, 25 Ekim 2014


 

 


 


Acil Mesaj

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girmiş olması ve sermaye şirketlerinin denetiminde muhasebe meslek mensuplarına önemli bir misyon ve iş yükü tevdi etmesi nedeniyle; özellikle Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları'ndan gelen yoğun talepleri değerlendirerek "Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketler Hukukuna Getirdiği Yenilikler ve Bağımsız Denetim Esasları" başlıklı interaktif bir sunum paketi hazırladım.

 

Ayrıca ticari faaliyetleri düzenleyen temel mevzuatta yapılan köklü değişiklikler nedeniyle; esnaf, tacir ve sanayici meslek örgütlerinin (odalar, STK'lar) talep ve beklentilerini dikkate alarak "Ticaret Erbabı İçin Pratik Ticaret Hukuku Bilgileri" başlıklı interaktif bir sunumla, yeni Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Çek Kanunu değişikliklerini ele aldım.Örnek video kaydı için bkz.:

 

https://www.youtube.com/watch?v=no_iuJ7ze_g

 

https://www.youtube.com/watch?v=IdkAboMdSOg

 

https://www.youtube.com/watch?v=jF6gdb7267E

 

https://www.youtube.com/watch?v=PIXMqwJbuMw
 http://www.seckin.com.tr/kitap/415742889

 

Sağlık hukukuna ilişkin popüler ve akademik tüm yazılarımı ihtiva eden SAĞLIK HUKUKU PROBLEMLERİ kitabım, Temmuz 2012 itibariyle Ankara Seçkin Yayıncılık tarafından yayımlanarak piyasa sunulmuştur. Bkz. http://www.seckin.com.tr/kitap/415742889

 

 

 

 

Türkiye'de bir "ilk" olarak;

10 farklı üniversite'de ticaret hukuku alanında öğretim üyeliği yapan 17 akademisyenin (Yrd. Doç. Dr. İrem Aral, Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf Akın, Yrd. Doç. Dr. R. Eda Giray, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Keşli, Yrd. Doç. Dr. İlyas Çeliktaş, Yrd. Doç. Dr. Özlem Karaman Coşgun, Doç. Dr. İbrahim Arslan, Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Arı, Dr. Ayşegül Huysal, Doç. Dr. Tahir Saraç, Doç. Dr. Hayri Bozgeyik, Yrd. Doç. Dr. Mücahit Ünal, Yrd. Doç. Dr. Hamdi Pınar, Yrd. Doç. Dr. Hanife D. Koşut, Prof. Dr. Mustafa Çeker, Yrd. Doç. Dr. Yahya Deryal) katkılarıyla hazırlanan Şirketler Hukuku (Ders) Kitabı, Büyük boy, ciltli, 944 sayfa olarak, Aralık 2012'de ilk baskısını yapmış ve Aralık 2013 itibariyle güncel ikinci baskısı da piyasaya sunulmuştur.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku AbD Başkanı Prof. Dr. Sami KARAHAN'ın editörlüğünü yaptığı kitabın 16. Bölümü (Kooperatif Şirketler) tarafımdan yazılmıştır.


 

YÖK tarafından 23 Ağustos 2013 tarihinde Türkiye'de "ikinci" olarak Zirve Üniversitesi'nde açılmasına izin verilen ve açılışına öncülük edip koordinatörlüğünü yaptığım ve yoğun ilgi gören Tezli ve Tezsiz Sağlık Hukuku Yüksek Lisans programı üç yıl içinde çok sayıda mezun verdi.


 

İİBF ve MYO programlarında okutulan Hukukun Temel Kavramları ve Temel Hukuk Bilgisi derslerinin içeriğini de kapsamakla birlikte, Hukuk Metodolojisi (Doç. Dr. Abdullah Demir) ilavesiyle, Ankara 2013, Büyük boy, 370 sayfa.

Bkz. http://www.adaletyayinevi.com/yyntum/ktpdty.asp?kid=4732  

 

 

 

İki Yeni Kitap Çalışması: Kasım 2014


SAĞLIK HUKUKU REHBERİ: Aydınlatıcı ve yol gösterici temel/klavuz bilgiler içeren ve 500'e yakın slayttan oluşan bir çalışma


  SAĞLIK HUKUKU BİBLİYOGRAFYASI: Sağlık Hukuku alanında ülkemizde yayınlanmış kitap, tez, monografi, makale, bildiri v.s.

 

Sağlık Hukuku Rehberi, Kısa Klavuz BilgilerSağlık Hukuku Bibliyografyası, Literatür Derlemesi

 

 


Tüketici Hukuku'nun son baskısını Medeni Hukuk Kürsüsünden Yrd. Doç. Dr. Yakup KORKMAZ ile birlikte hazırladık:

Yeni Kanuna göre yeniden yazılmış ve güncellenmiş 3. Baskı, Büyük boy, 484 sayfa, Adalet Yayınevi, Ankara, Ekim 2015
Yeni Bilirkişilik Kanunu ile güncellenmiş ve geliştirilmiş olan Türk Hukukunda Bilirkişilik kitabının 6. Baskısı, Büyük boy, 725 sayfa, Adalet Yayınevi, Ankara, Mart 2017

 
 

http://yahyaderyal.com

 

http://hukukdoktoru.com

 

 

"Pectus facit iuris consultum" (Hukukçunun kalbi olmalıdır)

Adres
: İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulvarı Nişantaşı Sok. Tekerekoğlu İş M. K.4/100 27090 Şehitkamil / Gaziantep
Telefon
: 0 342 215 15 61
Faks
: http://www.yahyaderyal.net
GSM
: 0 533 266 14 47
E-Posta